Veido ir šukuosenų tipai

Veido ir šukuosenų tipai

Šukuosenų tipai. Pagal šukavimo pobūdį jas galima suskirstyti į keturis pagrindinius tipus :
1-asis tipas —nuo kaktos į viršų suverstų plaukų šukuosena;
2-asis tipas — iš centro žemyn plaukų augimo kryptimi sušukuotų plaukų šukuosena;
3-iasis tipas — nuo plaukų augimo krašto link pakaušio centro sušukuotų plaukų šukuosena;
4-asis tipas —nuo sprando link kaktos sušukuotų plaukų šukuosena.
1-asis tipas — nuo kaktos į viršų suverstų plaukų šukuosenos ( pav., a). Visi plaukai suverčiami į viršų. Tai labiausiai paplitusi šukuosena, kuri vienodai gerai tinka Ir vyrams, ir moterims. Sias šukuosenas galima daryti ir iš ilgų, ir iš trumpų plaukų, dėl to jos ir yra populiariausios.
2-asis tipas — iš centro žemyn plaukų augimo kryptimi sušukuoti plaukų šukuosenos ( pav., b). Plaukai šukuojami nuo viršugalvio į įvairias puses (kaip jie natūraliai auga). Sio tipo šukuosenos, kaip ir 1-ojo tipo šukuosenos, gali būti daromos iš įvairaus ilgio plaukų, todėl jos tinka ir vyrams, ir moterims. Tačiau, taip šukuojant ilgus plaukus, reikia jų priekinę dalį iki kirpčiukų linijos pakirpti.
3-iasis lipas — nuo plaukų augimo krašto iki pakaušio centro sušukuotų plaukų šukuosenos ( pav., c). Visi plaukai, kartu pakaušio apatinės dalies ir sprando, šukuojami viršugalvio link. Plaukai šio tipo šukuosenoms turi būti pakankamai ilgi. Taip gali šukuotis tik moterys.
4-asis tipas — nuo sprando link kaktos sušukuotų plaukų šukuosenos ( pav., d). Visi plaukai šukuojami į priekį, ant kaktos. Geriausia, kai pakaušio apatinės dalies ir sprando plaukai ilgi, nes jie būtinai turi siekti viršugalvio priekinę dalį ir pamažu pereiti į trumpus kirpčiukus. Sios šukuosenos labai retai kada daromos. Taip šukuojasi tik moterys.
Šukuosenos siluetas ir forma. Bet kuriai šukuosenai labai svarbu siluetas ir forma. Šukuosenos ir kirpimas keičiasi, nes svarbiausia pasikeičia jų siluetas ir forma. Dėl to galima parinkti madingą šukuoseną bet kurios formos veidui, įvairinant jos sudėtines detales, jas pritaikant prie individualių veido ir figūros savybių. Šukuosena gali būti su kirpčiukais ir be jų, simetrinė ir asimetrinė, su nepridengtomis ir pridengtomis ausimis ir t. t., bet jos siluetas ir forma turi būtinai atitikti mados liniją.
Retai kada pasitaiko žmonių su taisyklingais veido bruožais. Taip pat mažai yra žmonių su aiškiai matomais trukumais, tokiais, kaip ryškus kurių nors veido dalių asimetriškumas. Mažų trūkumų turi beveik visų žmonių veidai. Netinkama šukuosena juos dar labiau išryškina, o tinkama ir skoninga — paslepia trukumus ir pabrėžia patrauklius veido bruožus.
Kirpėjo uždavinys ir yra atskirais šukuosenos elementais arba visu siluetu mokėti kompensuoti arba užtušuoti veido trukumus. Norint gerai pritaikyti šukuoseną, reikia žinoti būdingiausias ir dažniausiai pasitaikančias veido formas, jų sandaros ir galvos formos netobulumus, taip pat bendrus būdus, kaip visa tai paslėpti.
Šukuosenos įvairių formų veidams. Šukuosenų modeliavime «skiriami penkių pagrindinių formų veidai: trikampiai,, kvadratiniai, stačiakampiai, apvalūs ir ovalūs ( pav.):

penkių pagrindinių formų veidai

Trikampiam veidui ( pav., d) budinga platus skruostų iškilimai ir siauras smakras. Dėl didelio skirtumo tarp skruostų iškilimų ir smakro veido perėjimo linijos esti griežtos. Modeliuojant šukuoseną, galima iškelti du skirtingus uždavinius, kurių: pirmasis — sūšvelninti griežtas perėjimo linijas tarp plačių skruostų iškilimo ir siauro smakro; antrasis, atvirkščiai,— pabrėžti griežtų perėjimo linijų skirtumą; šiuo atveju pabrėžiami slavų tipo veidui būdingi platus skruostų iškilimai.
Norint išspręsti pirmąjį uždavinį, reikia plaukus taip sušukuoti, kad plačiausia šukuosenos dalis eitų ausų spenelių linijoje arba 1—2 cm žemiau jos. Antruoju atveju reikia padaryti aukštą šukuoseną su tankiais vidutinio ilgio plaukų kirpčiukais. Darant tokią šukuoseną, visiškai tinka ausis pusiau pridengti.


All comments of post - "Veido ir šukuosenų tipai":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Comments are currently closed.

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!